Online Crescas cursus – Farao en de Israëlieten

 85,00

Op dinsdag 9 maart 2021 gaat de online Crescas cursus ‘Farao en de Israëlieten’ van start. Deze cursus van drie lessen van twee uur (incl. 15 min. pauze) wordt georganiseerd door het Joods Educatief Centrum Crescas. Door gebruik te maken van onderstaande button ‘Crescas’ kunt u zich aanmelden voor deze online cursus.

Beschrijving

Farao en de Israëlieten

De Pentateuch, ofwel de Joodse Thora, is de verzamelnaam voor de eerste vijf boeken van de Bijbel: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De tekst verhaalt onder meer over hoe het volk van Israël in Egypte is terecht gekomen. Vanaf het Oude Rijk vestigden zich immigranten uit de Levant in het oostelijke gedeelte van de Nijldelta. De mate van immigratie bereikte echter een hoogtepunt in het Middenrijk. De Egyptenaren hadden behoefte aan producten als cederhout, olijfolie, wijn en koper die voornamelijk vanuit de havensteden Byblos en Ugarit naar de Delta werden verscheept. Ook trokken langs de Middellandse Zeekust handelskaravanen naar Egypte. Vele lieden uit de Levant, soms hele families, besloten in het vruchtbare gebied van Egypte te blijven. Een integratie kwam tot stand en vele buitenlanders werden aangesteld tot bedienden, wachters, boodschappers, scheepsbouwers, soldaten of zangers. Sommigen maakten carrière als hoge ambtenaar aan het hof van de farao. Bekeken wordt of een verband mag worden gezien tussen de henotheïstische opvattingen van Achnaton uit het Nieuwe Rijk en de monotheïstische boodschap van het Oude Testament. Over de historische toedracht van de uittocht uit Egypte van de Israëlieten lopen de wetenschappelijke meningen sterk uiteen. Tijdens deze cursus van drie lessen zal veel aandacht worden geschonken aan de plaatsnamen die worden genoemd in de boeken Exodus en Numeri. Zo staat in Exodus 1:11 beschreven dat het volk van Israël door de Egyptenaren als dwangarbeiders werd ingezet bij de bouw van de voorraadsteden Pithom en Raämses. Wanneer zijn deze steden gebouwd en waar moeten ze worden gesitueerd? Zijn er historische bewijzen te vinden voor de tien plagen die over Egypte kwamen voordat de farao de Israëlieten liet vertrekken? Waar heeft de doortocht door de Schelfzee plaatsgevonden? En is het volk van Israël wel in het zuiden van de Sinaï geweest?

Extra informatie

Lestijden

19:30-21:30 uur

Data

Les 1: dinsdag 9 maart 2021
Les 2: dinsdag 16 maart 2021
Les 3: dinsdag 23 maart 2021

Aantal deelnemers

Er is een minimum van 10 deelnemers vereist om deze online cursus door te laten gaan.