Online Lente Driedaagse 2021 ‘Egyptische Kunstschatten’

 165,00

De Lente Driedaagse 2021 ‘Egyptische Kunstschatten’ is een online cursus van drie opeenvolgende dagen die start op donderdag 6 mei 2021.

14 op voorraad

Beschrijving

Online Lente Driedaagse 2021 ‘Egyptische Kunstschatten’

Egypte staat bekend om zijn indrukwekkende bouwwerken als piramides, tempels en schitterend gedecoreerde graven. Musea verspreid over de wereld stellen de uit die bouwwerken afkomstige Egyptische kunstschatten tentoon. Niet langer stellen deze musea zich alleen ten doel om de voorwerpen zo goed mogelijk te presenteren voor het publiek. Veel aandacht en zorg gaat tegenwoordig uit naar het restaureren en conserveren en daarmee het behouden van het waardevolle erfgoed van de Egyptenaren voor de toekomst. Daarnaast doen onderzoekers, die veelal verbonden zijn aan diezelfde musea, ook veldonderzoek. Dit doen ze niet alleen door voorwerpen uit andere musea met elkaar te vergelijken. Vaak wordt naar de context van de museumvoorwerpen gezocht door middel van archeologische opgravingen in Egypte. Van de oude havengebieden aan de Middellandse Zeekust tot de droge streken in het zuiden van Egypte treft men nog steeds verborgen kunstschatten in de bodem aan. Met hun werk slaan archeologen de brug tussen de te bewonderen Egyptische kunstschatten en de betekenis ervan in het land van de farao’s.

Extra informatie

Data

Donderdag 6 mei, vrijdag 7 mei en zaterdag 8 mei 2021.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Wat is zoom?

De lessen worden in de vorm van meetings via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? De dag na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Het minimum aantal online deelnemers bedraagt 10 personen.
Het maximum aantal online deelnemers bedraagt 20 personen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Egyptische Kunstschatten' wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.