Leesgroep ‘Egyptisch Dodenboek’

 260,00

Deze cursus van tien lessen is gestart op zaterdag 24 oktober 2020. De zesde les op zondag 17 januari 2021 e  de zevende les op zaterdag 30 januari 2021 worden online via zoom aangeboden. De overige lessen vinden op zaterdagmiddag plaats in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Inbegrepen is een syllabus. Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken. Aan deze klassikale cursus is een maximum aantal van tien deelnemers verbonden.

Uitverkocht

Beschrijving

Deze klassikale Leesgroep ‘Egyptisch Dodenboek’ in het RMO is met tien cursisten volgeboekt.  Het beperkte aantal cursisten wordt aangevuld met een maximum van twintig cursisten die de cursusles gelijktijdig bijwonen via een video live stream. Voor informatie over de online cursussen zie: Online cursussen en Masterclasses.

Leesgroep ‘Egyptisch Dodenboek’

De leesgroep ‘Egyptisch Dodenboek’ is bedoeld voor cursisten die de cursus hiërogliefenschrift en de vervolgcursus daarop hebben bijgewoond. Deze cursus van tien lessen neemt een aantal belangrijke magische spreuken uit het Egyptische Dodenboek onder de loep. Het vormt een verzameling spreuken die vanaf het begin van het Nieuwe Rijk op papyrus werd opgetekend. De oorspronkelijke Egyptische benaming luidt ‘Spreuken voor het Uitgaan bij Dag’. Veel van deze spreuken zijn ontleend aan de Piramidenteksten uit het Oude Rijk en de Sarcofaagteksten uit het Middenrijk. Het grote verschil is dat de spreuken van het Dodenboek nu voor het eerst op papyrus worden opgetekend. De thematiek van de teksten blijft ongewijzigd. De spreuken zijn bedoeld om de overledene iedere nacht opnieuw met goed gevolg een reis door de Doeat te laten maken. Dit deel van het Dodenrijk bevindt zich aan de binnenzijde van de hemelgodin Noet. Gedurende de nacht vaart de overledene samen met de ondergegane zon in een bark door haar lichaam in de richting van het oosten. Aan het begin van de ochtend zal de overledene daar samen met de zonnegod Ra-Horachte opnieuw tevoorschijn komen. De papyrusrollen met de spreuken uit het Dodenboek zijn vaak prachtig geïllustreerd met vignetten waarin de overledene staat weergegeven tijdens zijn of haar reis gedurende de nacht. Tijdens deze cursus van tien lessen worden de volgende spreuken in hun geheel of gedeeltelijk vertaald: BD 6, BD 7, BD 9, BD 17 (gedeeltes), BD 21-23 (gedeeltes), BD 30B, BD 32, BD 36, BD 40, BD 42, BD 50, BD 59, BD 89, BD 99, BD 110, BD 125, BD 130, BD 144-150 (gedeeltes), BD 151, BD 182, BD 189.

Maatregelen in het Rijksmuseum van Oudheden

Tot dinsdag 19 januari 2021 is het RMO gesloten. Daarna is bij het museum per cursusles van maximaal tien deelnemers een reservering gemaakt in het tijdslot voorafgaand aan de begintijd van de cursusles. Omdat het museum uitgaat van een maximum aantal aanwezige bezoekers per uur, wordt nadrukkelijk verzocht om zich niet te vroeg te melden. Zo kan worden voorkomen dat er teveel mensen in de Taffehzaal aanwezig zijn. Ieder cursist dient voorafgaand aan iedere cursusles zelf een entreeticket te verwerven aan de kassabalie in de Taffehzaal. Dit kan uitsluitend door middel van het tonen van uw geldige Museumkaart.

Helaas is het niet meer mogelijk dat de cursisten in het museumcafé verzamelen op de begane grond om daarna als groep naar de Caesarzaal op de eerste verdieping te gaan. Na aanmelding bij de kassa kunnen de cursisten zich op eigen gelegenheid naar de Caesarzaal begeven. De publieksmedewerkers van het RMO zullen de route naar de zaal uitleggen.

In de Caesarzaal zijn tafels aanwezig, maar zijn de stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst. Het museumcafé is open voor het bestellen van de bij de cursusprijs inbegrepen kop koffie of thee. Het is helaas niet meer mogelijk om met de gehele cursusgroep in het museumcafé plaats te nemen. Indien er plek is, is het wel mogelijk om op eigen gelegenheid in het museumcafé te zitten. Ook wordt er, in lijn met de geldende horecamaatregelen, naar contactgegevens gevraagd indien van de faciliteiten van het café gebruik wordt gemaakt.

Kijk voor alle maatregelen die het RMO heeft genomen voor een veilig museumbezoek op de website van het RMO. Wellicht staat uw vraag ook tussen de Veelgestelde Vragen.

Hulpmiddelen Hiërogliefenschrift

Vanuit zijn werkkamer in Austerlitz vertelt egyptoloog Huub Pragt over de verschillende hulpmiddelen die ter beschikking staan met betrekking tot het bestuderen van het Hiërogliefenschrift en het eigen maken van de Middelegyptische taal. De volgende vier onderwerpen komen in aparte video-opnames ter sprake:
1. Leerboeken, 2. Grammatica’s, 3. Woordenboeken, 4. Internet.
Klik hier op Hulpmiddelen Hiërogliefenschrift.

Extra informatie

Data

Les 1: zaterdag 24 oktober 2020.
Les 2: zaterdag 7 november 2020, online.
Les 3: zaterdag 21 november 2020.
Les 4: zaterdag 5 december 2020.
Les 5: zaterdag 19 december 2020, online.
Les 6: zondag 17 januari 2021, online.
Les 7: zaterdag 30 januari 2021, online.
Les 8: zaterdag 27 februari 2021.
Les 9: zaterdag 13 maart 2021.
Les 10: zaterdag 27 maart 2021.

Lestijden

Zaterdagmiddag 14.00-16.00 uur.
De zesde les vindt op zondagmiddag 17 januari 2021 14.00-16.00 uur

Locatie

Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden, met uitzondering van les 2 op zaterdag 7 november 2020 en les 6 op zondag 17 januari 2021.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
Maximaal 20 deelnemers kunnen deze cursus echter gelijktijdig online bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Ook wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.