Lente Driedaagse 2021 ‘Egypte in het RMO’

 210,00 inclusief drie lunches en het schriftelijke cursusmateriaal

De Lente Driedaagse 2021 ‘Egypte in het RMO’ is een cursus van drie opeenvolgende dagen die start op donderdag 6 mei 2021. De zes lessen vinden plaats in de Caesarzaal op de eerste verdieping van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Deze cursus is inclusief drie lunches in restaurants in de Leidse binnenstad. Om deel te kunnen nemen aan de Summer School dient u over een geldige Museumkaart te beschikken. Aan deze klassikale cursus is een maximum aantal van tien deelnemers verbonden.

8 op voorraad

Het beperkte aantal cursisten wordt aangevuld met een maximum van twintig cursisten die de cursusles gelijktijdig bijwonen via een video live stream. Voor informatie over de online cursussen zie: Online cursussen en Masterclasses.

Lente Driedaagse 2021 ‘Egypte in het RMO’

In de 17de eeuw begonnen Hollandse zeelui en kooplieden oud-Egyptische voorwerpen te verzamelen om ze te verkopen in eigen land. Een van de eerste Hollandse Egypte-reizigers was de koopman David le Leu de Wilhem in 1620-1621. Hij schonk de toenmalige Leidse hogeschool (later universiteit) een mummie en enkele andere voorwerpen om die te tonen in het Theatrum Anatomicum. Zo werd met een kleine verzameling Egyptische oudheden het fundament gelegd voor de archeologische nieuwsgierigheid naar het land van de farao’s. De roemruchte veldtocht van Napoleon in Egypte (1798-1801), met in zijn kielzog een groep Franse geleerden en kunstenaars, gaf de wetenschappelijke aandacht voor het oude Egypte een nieuwe impuls. Meegereisde wetenschappers beschreven een land met een rijkdom aan oudheden die een grote belofte inhield voor archeologisch onderzoek. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, dat in 1818 werd gesticht, begon onder leiding van toenmalig directeur Caspar Reuvens oude Egyptische voorwerpen te verzamelen. De kunsthandelaar Giovanni Anastasi verkocht grote collecties Egyptische oudheden aan het museum in Leiden. Hierdoor groeide de Egyptische verzameling uit tot een collectie van wereldformaat. In 1893 schonk de Egyptische overheid een aantal mummiekisten en andere grafvoorwerpen, die kort daarvoor in de Bab el-Gasoes waren ontdekt. In 1902 kreeg de verzameling opnieuw een impuls, dankzij de schenking van de mastaba van Hetepherachet. In 1928 werd de schitterende torso van koningin Hatsjepsoet aan de collectie toegevoegd. In de jaren vijftig begon het museum zelf in Egypte te graven. Zo verwierf het veel materiaal uit een vroeg-dynastisch grafveld bij Aboe Roasj. Als dank voor de hulp bij noodopgravingen en de ontmanteling en verplaatsing van diverse monumenten rondom de aanleg van de Aswandam kreeg Nederland de tempel van Taffeh geschonken. In 1975 ging het museum op het woestijnplateau van Sakkara met opgravingswerkzaamheden aan de slag. Nog ieder jaar worden er in de uitgestrekte necropool van het Nieuwe Rijk nieuwe ontdekkingen gedaan. Daardoor is het mogelijk gebleken een deel van de oorspronkelijke vindplaatsen te achterhalen van de in de 19de eeuw door het museum verworven topstukken.

Data

Donderdag 6 mei, vrijdag 7 mei en zaterdag 8 mei 2021.

Lestijden

10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.00 uur

Locatie Leiden

Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28. De lessen worden gegeven in de Caesarzaal op de eerste verdieping.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
Maximaal 20 deelnemers kunnen deze cursus echter gelijktijdig online bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt uitgereikt bij aanvang van de eerst les. Ook wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.