Online cursus Egypte en het Oude Testament – HOVO Alkmaar

€ 159,-

Op maandag 9 november 2020 gaat de online cursus ‘Egypte en het Oude testament’ van start. Deze cursus van vier lessen van 2,5 uur (incl. ½ uur pauze) wordt georganiseerd door HOVO Alkmaar. De online cursus is te volgen via zoom en is inclusief een geprinte syllabus. Aanmelden verloopt via de website van HOVO Alkmaar.

Aanmelden

Egypte en het Oude Testament

In de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach in het jodendom en in het christendom het Oude Testament, neemt Egypte een bijzondere plaats in. Het land wordt bijna zevenhonderd keer genoemd. Veel gebeurtenissen die staan beschreven, speelden zich af ten tijde van het Egyptische Nieuwe Rijk. De Pentateuch, ofwel de Joodse Thora, is de verzamelnaam voor de eerste vijf boeken van het Oude Testament: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De tekst verhaalt onder meer over hoe het volk van Israël in Egypte is terecht gekomen.
De status van het volk van Israël als relatieve nieuwkomer moet in dat kader worden gezien. Zo zal het verhaal over Joseph, de zoon van Jacob, nader worden bekeken. Nadat hij door zijn broers aan handelsreizigers was verkocht, belandde hij in Egypte. Daar maakte hij carrière en werd Onderkoning. Ook werd hij de droomuitlegger van de farao. Het Bijbelboek Exodus vertelt het verhaal over de onderdrukking van de Israëlieten in Egypte en de uiteindelijke bevrijding na Moses’ optreden aan het hof van farao.
Sommige wetenschappers menen een verband te mogen zien tussen de henotheïstische opvattingen van Achnaton en de monotheïstische boodschap van het Oude Testament.
Een poging om vast te stellen hoe de uittocht uit Egypte precies is verlopen, is verre van eenvoudig. Volgens het boek Exodus 1:11 heeft de farao de Israëlieten als dwangarbeiders ingezet bij de bouw van de ‘voorraadstad’ Raämses. Dit moet de Hebreeuwse weergave zijn van Pi-Ramessoe, de residentie die door Ramses II in de Nijldelta werd gebouwd. Dit valt te dateren rond 1270 v.Chr. in de 19de dynastie. Over de historische toedracht van de uittocht uit Egypte door de Israëlieten lopen de wetenschappelijke meningen sterk uiteen. Egypte werd door tien plagen getroffen, zo beschrijft de Bijbel. Is hiervoor een wetenschappelijke verklaring te geven? Tijdens de laatste les wordt aandacht geschonken aan de plaatsnamen die worden genoemd in de boeken Exodus en Numeri. Waar heeft de doortocht door de Schelfzee plaatsgevonden? En is het volk van Israël wel in het zuiden van de Sinaï geweest? De volgende onderwerpen komen aan bod:

Les 1: Joseph, de onderkoning van Egypte.
Les 2: Achnaton en de zonnecultus.
Les 3: De tien plagen van Egypte.
Les 4: Moses en de uittocht uit Egypte.

Deelnemers

Het maximum aantal online deelnemers aan deze cursus bedraagt 10 personen.

Lestijden online

13:30-16:00 uur

Data online

Les 1: maandag 9 november 2020
Les 2: maandag 23 november 2020
Les 3: maandag 30 november 2020
Les 4: maandag 7 december 2020

Lessen via zoom

De lessen worden in de vorm van meetings via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken.