Vooraankondiging cursus De grote farao’s van Egypte – HOVO Utrecht

€ 128,- exclusief de syllabus.

Op donderdag 4 maart 2021 gaat de HOVO Utrecht cursus ‘De grote farao’s van Egypte’ van start. Deze cursus van vier lessen vindt in principe plaats in een lokaal van de Hogeschool Utrecht-Amersfoort, De Nieuwe Poort 21 in Amersfoort. Indien de situatie het niet toelaat om een klassikale cursus te verzorgen, dan wordt de cursus alsnog online aangeboden. U krijgt hierover tijdig bericht. Het cursusbedrag wordt dan verlaagd naar € 100,-. Lees de Algemene voorwaarden van HOVO Utrecht.
Aanmelden voor deze cursus kan vanaf januari 2021 door op de HOVO Utrecht button te klikken.

Bekijk alvast deze korte aankondiging:

De grote farao’s van Egypte

Farao’s hebben meer dan drieduizend jaar over het oude Egypte geregeerd. Sommige vorsten waren geduchte krijgsheren, andere enorme bouwers. Binnen de Egyptische samenleving genoten de farao’s de status van een godheid en werden als zodanig vereerd en verheerlijkt. Vele afbeeldingen op tempelwanden tonen de farao in zijn machtspositie over de buitenlandse volkeren. Niet iedere voorstelling moet worden opgevat als een historische gebeurtenis. De farao laat zien dat hij in staat is om de chaos te bedwingen en te zorgen voor rust en stabiliteit in het land. De grote namen van koningen uit het Oude Rijk hebben vooral betrekking op de piramidebouwers. De meest bekenden zijn Djoser, Choefoe, Chafra en Menkaoera. Zij bouwden hun grafbouwwerken bij de oude hoofdstad Memfis. Ook de vorsten uit het Middenrijk met namen als Senwosret en Amenemhat passeren de revue. Veel aandacht gaat uit naar het Nieuwe Rijk. Farao’s met namen als Amenhotep, Thoetmoses, Toetanchamon, Horemheb en Ramses zullen worden besproken. Ook de kunst en bouwkunst van de farao’s en de afwijkende vormen tijdens de Amarna-periode van Achnaton en Nefertiti worden behandeld. Vrouwelijke farao’s zullen niet ontbreken. De legendarische koninginnen Hatsjepsoet en Cleopatra treden voor het voetlicht.

De door Huub Pragt geschreven syllabus ‘De grote farao’s van Egypte’ kan voor € 10,- worden aangeschaft bij de eerste bijeenkomst.

Plaats

Amersfoort

Locatie Amersfoort

Hogeschool Utrecht-Amersfoort, De Nieuwe Poort 21.

Lestijden

10.00-11.45 uur

Data Amersfoort

4 maart 2021
11 maart 2021
18 maart 2021
25 maart 2021