Onlinecursus Hiërogliefenschrift

 273,00

In tien lessen van twee uur legt egyptoloog Huub Pragt de basisprincipes van het Egyptische hiërogliefenschrift uit. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. Deze onlinecursus gaat op woensdag 14 september 2022 van start. Indien u zich goed wilt voorbereiden op de onlinecursus, dan kunt u overwegen om alvast de achtdelige Videoreeks Hiërogliefenschrift te bestellen.

29 op voorraad

Beschrijving

Onlinecursus Hiërogliefenschrift

Het Egyptische hiërogliefenschrift behoort tot de oudste schriftsystemen ter wereld. Voor velen vormen de oude beeldtekens een mysterieus raadselschrift. Hoe moeten deze mysterieuze vogeltjes, plantjes, lopende beentjes en watergolfjes precies worden gelezen? De liefhebber van het Oude Egypte wordt in deze onlinecursus stap voor stap ingewijd in het geheim van het Egyptische beeldschrift. Aan de hand van de door Huub Pragt geschreven syllabus ‘Hiërogliefenschrift’ worden de belangrijkste beeldtekens besproken. Aan het eind van iedere les wordt oefenstof aangeboden. De hiërogliefenteksten die zijn verwerkt in het oefenmateriaal zijn voor een groot deel afkomstig van voorwerpen uit de Egyptische collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Aan het eind van de onlinecursus bent u in staat om hiërogliefenteksten op museumvoorwerpen lezen. Voor het bijwonen van de onlinecursus is geen speciale taalkundige voorkennis vereist.

Extra informatie

Lestijden

19.00 – 21.00 uur.

Data

Les 1. Woensdag 14 september 2022.
Les 2. Woensdag 21 september 2022.
Les 3. Woensdag 28 september 2022.
Les 4. Woensdag 5 oktober 2022.
Les 5. Woensdag 12 oktober 2022.
Les 6. Woensdag 19 oktober 2022.
Les 7. Woensdag 26 oktober 2022.
Les 8. Woensdag 7 december 2022.
Les 9. Woensdag 14 december 2022.
Les 10. Woensdag 21 december 2022.

Zoom

De onlinelessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? Enkele dagen na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De onlinecursus 'Hiërogliefenschrift’ bestaat uit tien lessen van twee uur en is bedoeld voor docenten geschiedenis, gidsen, reisleiders, beeldend kunstenaars, wetenschappelijke redacteuren, journalisten, diplomaten, auteurs en story-tellers. Ook Pabo-studenten of studenten oude geschiedenis, archeologie of klassieke talen kunnen zich verder verdiepen in de Oudegyptische cultuur. Aan deze cursus is huiswerk verbonden in de vorm van het maken van vertaaloefeningen. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les.
Na afronding van deze onlinecursus heeft u de basiskennis verworven over het Egyptisch hiërogliefenschrift en bent u in staat om een Middelegyptische stèle te vertalen. Tijdens de cursusperiode zal per les een presentielijst worden bijgehouden.

Aantal deelnemers

Om deze onlinecursus van start te laten gaan is een minimum van 10 deelnemers een vereiste. Het maximumaantal deelnemers bedraagt 30 personen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Hiërogliefenschrift' wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les wordt per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie toegezonden in de vorm van een pdf.