Online cursus Hiërogliefenschrift

 260,00

In tien lessen van twee uur legt egyptoloog Huub Pragt de basisprincipes uit van het Egyptische hiërogliefenschrift. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. Bestel ter voorbereiding op deze online cursus alvast de achtdelige Videoreeks Hiërogliefenschrift. De online cursus is op zaterdag 17 oktober 2020 gestart. De derde en zesde les worden via zoom uitgezonden vanuit Austerlitz. De overige lessen worden uitgezonden vanuit de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Inbegrepen is een syllabus. Van de cursusprijs gaat € 5,- per les die werd uitgezonden uit het Rijksmuseum van Oudheden als een donatie naar het museum.

Uitverkocht

Beschrijving

Hiërogliefenschrift

Het Egyptische hiërogliefenschrift behoort tot de oudste schriftsystemen ter wereld. Voor velen vormen de oude beeldtekens een mysterieus raadselschrift. Hoe moeten deze mysterieuze vogeltjes, plantjes, lopende beentjes en watergolfjes precies worden gelezen? De liefhebber van het Oude Egypte wordt in deze cursus stap voor stap ingewijd in het geheim van het Egyptische beeldschrift. Aan de hand van de door Huub Pragt geschreven syllabus ‘Hiërogliefenschrift’ worden de belangrijkste beeldtekens besproken. Aan het eind van iedere les wordt oefenstof aangeboden. De hiërogliefenteksten die zijn verwerkt in het oefenmateriaal zijn voor een groot deel afkomstig van voorwerpen uit de Egyptische collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Aan het eind van de cursus bent u in staat om hiërogliefenteksten op museumvoorwerpen lezen. Voor het bijwonen van de cursus is geen speciale taalkundige voorkennis vereist. De tiende les vindt plaats in de vorm van een rondleiding over de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden.

Hulpmiddelen Hiërogliefenschrift

Vanuit zijn werkkamer in Austerlitz vertelt egyptoloog Huub Pragt over de verschillende hulpmiddelen die ter beschikking staan met betrekking tot het bestuderen van het Hiërogliefenschrift en het eigen maken van de Middelegyptische taal. De volgende vier onderwerpen komen in aparte video-opnames ter sprake:
1. Leerboeken, 2. Grammatica’s, 3. Woordenboeken, 4. Internet.
Klik hier op Hulpmiddelen Hiërogliefenschrift.

Extra informatie

Data

Les 1. zaterdag 17 oktober 2020, vanuit RMO Leiden.
Les 2. zaterdag 31 oktober 2020, vanuit RMO Leiden..
Les 3. zaterdag 14 november 2020, vanuit Austerlitz.
Les 4. zaterdag 28 november 2020, vanuit RMO Leiden.
Les 5. zaterdag 12 december 2020, vanuit RMO Leiden.
Les 6. zaterdag 9 januari 2021, vanuit Austerlitz.
Les 7. zaterdag 23 januari 2021, vanuit RMO Leiden.
Les 8. zaterdag 6 februari 2021, vanuit RMO Leiden.
Les 9. zondag 7 maart 2021, vanuit RMO Leiden.
Les 10. zondag 21 maart 2021 in de vorm van een virtuele rondleiding over de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Lestijden

Zaterdagochtend 10.30-12.30 uur. De laatste twee lessen vinden op zondagochtend van 10.30-12.30 uur plaats.

Wat is zoom?

De lessen worden in de vorm van meetings via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? De dag na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Het minimum aantal online deelnemers bedraagt 8 personen.
Het maximum aantal online deelnemers bedraagt 20 personen.
Maximaal 10 deelnemers zullen deze cursus gelijktijdig klassikaal in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.