Onlinecursus Hiërogliefenschrift

 260,00

In tien lessen van twee uur legt egyptoloog Huub Pragt de basisprincipes van het Egyptische hiërogliefenschrift uit. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. Deze onlinecursus gaat op zaterdag 25 september 2021 van start. Indien u zich goed wilt voorbereiden op de onlinecursus, dan kunt u overwegen om alvast de achtdelige Videoreeks Hiërogliefenschrift te bestellen.

8 op voorraad

Beschrijving

Onlinecursus Hiërogliefenschrift

Het Egyptische hiërogliefenschrift behoort tot de oudste schriftsystemen ter wereld. Voor velen vormen de oude beeldtekens een mysterieus raadselschrift. Hoe moeten deze mysterieuze vogeltjes, plantjes, lopende beentjes en watergolfjes precies worden gelezen? De liefhebber van het Oude Egypte wordt in deze onlinecursus stap voor stap ingewijd in het geheim van het Egyptische beeldschrift. Aan de hand van de door Huub Pragt geschreven syllabus ‘Hiërogliefenschrift’ worden de belangrijkste beeldtekens besproken. Aan het eind van iedere les wordt oefenstof aangeboden. De hiërogliefenteksten die zijn verwerkt in het oefenmateriaal zijn voor een groot deel afkomstig van voorwerpen uit de Egyptische collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Aan het eind van de onlinecursus bent u in staat om hiërogliefenteksten op museumvoorwerpen lezen. Voor het bijwonen van de onlinecursus is geen speciale taalkundige voorkennis vereist. De tiende les vindt op zaterdag 2 april 2022 plaats in de vorm van een online rondleiding.

Extra informatie

Lestijden

10.30-12.30 uur.

Data

Les 1. zaterdag 25 september 2021.
Les 2. zaterdag 9 oktober 2021.
Les 3. zaterdag 6 november 2021.
Les 4. zaterdag 11 december 2021.
Les 5. zaterdag 15 januari 2022.
Les 6. zaterdag 22 januari 2022.
Les 7. zaterdag 5 februari 2022.
Les 8. zaterdag 5 maart 2022.
Les 9. zaterdag 19 maart 2022.
Les 10. zaterdag 2 april 2022 in de vorm van een online rondleiding.

Zoom

De online lessen worden via de website zoom.us aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. Bent u niet in de gelegenheid om de online lessen rechtstreeks bij te wonen? Enkele dagen na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

De minimale combinatie van klassikaal en online dient tien deelnemers te zijn, voordat een cursus doorgang kan vinden. Het maximum aantal deelnemers aan deze combinatie bedraagt dertig cursisten. Uitgaande van een genormaliseerde situatie vanaf september 2021 zal het maximum aantal cursisten dat in de cursusruimte van het Rijksmuseum van Oudheden aan een cursusles deelneemt, op vijftien worden gesteld. In het weinig waarschijnlijke geval dat het museum gedurende een periode zijn deuren toch voor het publiek zou moeten sluiten, worden de cursuslessen niet in data verschoven, maar aan alle cursisten online aangeboden.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Hiërogliefenschrift' wordt zowel in geprinte vorm per post als in de vorm van een pdf per e-mail toegezonden. Na afloop van iedere les wordt per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie toegezonden in de vorm van een pdf.