Cursus Hiërogliefenschrift

 260,00

In tien lessen van twee uur legt egyptoloog Huub Pragt de basisprincipes uit van het Egyptische hiërogliefenschrift. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. Bestel ter voorbereiding op deze klassikale cursus alvast de achtdelige Videoreeks Hiërogliefenschrift. De cursus is op zaterdag 17 oktober 2020 van start gegaan. Inbegrepen is een syllabus. De zevende les op zaterdag 23 januari 2021 en de achtste les op zaterdag 6 februari 2021 worden online via zoom aangeboden. De laatste twee lessen vinden op zondagochtend plaats in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken. Aan deze klassikale cursus is een maximum aantal van tien deelnemers verbonden.

Uitverkocht

Beschrijving

Deze klassikale Beginnerscursus in het RMO is met tien cursisten volgeboekt. Het beperkte aantal cursisten wordt aangevuld met een maximum van twintig cursisten die de cursusles gelijktijdig bijwonen via een video live stream. Voor informatie over de online cursussen zie: Online cursussen en Masterclasses.

Hiërogliefenschrift

Het Egyptische hiërogliefenschrift behoort tot de oudste schriftsystemen ter wereld. Voor velen vormen de oude beeldtekens een mysterieus raadselschrift. Hoe moeten deze mysterieuze vogeltjes, plantjes, lopende beentjes en watergolfjes precies worden gelezen? De liefhebber van het Oude Egypte wordt in deze cursus stap voor stap ingewijd in het geheim van het Egyptische beeldschrift. Aan de hand van de door Huub Pragt geschreven syllabus ‘Hiërogliefenschrift’ worden de belangrijkste beeldtekens besproken. Aan het eind van iedere les wordt oefenstof aangeboden. De hiërogliefenteksten die zijn verwerkt in het oefenmateriaal zijn voor een groot deel afkomstig van voorwerpen uit de Egyptische collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Aan het eind van de cursus bent u in staat om hiërogliefenteksten op museumvoorwerpen lezen. Voor het bijwonen van de cursus is geen speciale taalkundige voorkennis vereist. De tiende les vindt plaats in de vorm van een rondleiding over de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden.

Maatregelen in het Rijksmuseum van Oudheden

Tot dinsdag 9 februari 2021 blijft het RMO gesloten. Na die periode is bij het museum per cursusles van maximaal tien deelnemers een reservering gemaakt in het tijdslot voorafgaand aan de begintijd van de cursusles. Omdat het museum uitgaat van een maximum aantal aanwezige bezoekers per uur, wordt nadrukkelijk verzocht om zich niet te vroeg te melden. Zo kan worden voorkomen dat er teveel mensen in de Taffehzaal aanwezig zijn. Ieder cursist dient voorafgaand aan iedere cursusles zelf een entreeticket te verwerven aan de kassabalie in de Taffehzaal. Dit kan uitsluitend door middel van het tonen van uw geldige Museumkaart.

Helaas is het niet meer mogelijk dat de cursisten in het museumcafé verzamelen op de begane grond om daarna als groep naar de Caesarzaal op de eerste verdieping te gaan. Na aanmelding bij de kassa kunnen de cursisten zich op eigen gelegenheid naar de Caesarzaal begeven. De publieksmedewerkers van het RMO zullen de route naar de zaal uitleggen.

In de Caesarzaal zijn tafels aanwezig, maar zijn de stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst. Het museumcafé is open voor het bestellen van de bij de cursusprijs inbegrepen kop koffie of thee. Het is helaas niet meer mogelijk om met de gehele cursusgroep in het museumcafé plaats te nemen. Indien er plek is, is het wel mogelijk om op eigen gelegenheid in het museumcafé te zitten. Ook wordt er, in lijn met de geldende horecamaatregelen, naar contactgegevens gevraagd indien van de faciliteiten van het café gebruik wordt gemaakt.

Kijk voor alle maatregelen die het RMO heeft genomen voor een veilig museumbezoek op de website van het RMO. Wellicht staat uw vraag ook tussen de Veelgestelde Vragen.

Hulpmiddelen Hiërogliefenschrift

Vanuit zijn werkkamer in Austerlitz vertelt egyptoloog Huub Pragt over de verschillende hulpmiddelen die ter beschikking staan met betrekking tot het bestuderen van het Hiërogliefenschrift en het eigen maken van de Middelegyptische taal. De volgende vier onderwerpen komen in aparte video-opnames ter sprake:
1. Leerboeken, 2. Grammatica’s, 3. Woordenboeken, 4. Internet.
Klik hier op Hulpmiddelen Hiërogliefenschrift.

Extra informatie

Data

Les 1. zaterdag 17 oktober 2020.
Les 2. zaterdag 31 oktober 2020.
Les 3. zaterdag 14 november 2020, online.
Les 4. zaterdag 28 november 2020.
Les 5. zaterdag 12 december 2020.
Les 6. zaterdag 9 januari 2021, online.
Les 7. zaterdag 23 januari 2021, online.
Les 8. zaterdag 6 februari 2021, online.
Les 9. zondag 7 maart 2021.
Les 10. zondag 21 maart 2021 in de vorm van een rondleiding over de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Lestijden

Zaterdagochtend 10.30-12.30 uur. De laatste twee lessen vinden op zondagochtend van 10.30-12.30 uur plaats.

Locatie

Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden, met uitzondering van les 3 op zaterdag 14 november 2020.

Entreeprijs RMO

De entreeprijs tot het museum bedraagt per cursusdag € 12,50 voor volwassenen. Houders van een Museumkaart krijgen gratis toegang tot het museum.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
Maximaal 20 deelnemers kunnen deze cursus echter gelijktijdig online bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt uitgereikt bij aanvang van de eerste les. Ook wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.