Cursus Hiërogliefenschrift

 260,00 inclusief het schriftelijke cursusmateriaal.

In tien lessen van twee uur legt egyptoloog Huub Pragt de basisprincipes uit van het Egyptische hiërogliefenschrift. U dient rekening te houden met een zelfstudietijd van drie uur per les. De cursus gaat op zaterdag 17 oktober 2020 van start. Met uitzondering van de laatste twee lessen vinden de bijeenkomsten op zaterdagochtend plaats in de Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Inbegrepen is een syllabus, koffie en thee. Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient u over een geldige Museumkaart te beschikken. Aan deze klassikale cursus is een maximum aantal van tien deelnemers verbonden.

Uitverkocht

Deze klassikale Beginnerscursus in het RMO is met tien cursisten volgeboekt. Het beperkte aantal cursisten wordt aangevuld met een maximum van twintig cursisten die de cursusles gelijktijdig bijwonen via een video live stream. Voor informatie over de online cursussen zie: Online cursussen en Masterclasses.

Hiërogliefenschrift

Het Egyptische hiërogliefenschrift behoort tot de oudste schriftsystemen ter wereld. Voor velen vormen de oude beeldtekens een mysterieus raadselschrift. Hoe moeten deze mysterieuze vogeltjes, plantjes, lopende beentjes en watergolfjes precies worden gelezen? De liefhebber van het Oude Egypte wordt in deze cursus stap voor stap ingewijd in het geheim van het Egyptische beeldschrift. Aan de hand van de door Huub Pragt geschreven syllabus ‘Hiërogliefenschrift’ worden de belangrijkste beeldtekens besproken. Aan het eind van iedere les wordt oefenstof aangeboden. De hiërogliefenteksten die zijn verwerkt in het oefenmateriaal zijn voor een groot deel afkomstig van voorwerpen uit de Egyptische collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Aan het eind van de cursus bent u in staat om hiërogliefenteksten op museumvoorwerpen lezen. Voor het bijwonen van de cursus is geen speciale taalkundige voorkennis vereist. De tiende les vindt plaats in de vorm van een rondleiding over de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden.

Data

Les 1. zaterdag 17 oktober 2020.
Les 2. zaterdag 31 oktober 2020.
Les 3. zaterdag 14 november 2020.
Les 4. zaterdag 28 november 2020.
Les 5. zaterdag 12 december 2020.
Les 6. zaterdag 9 januari 2021.
Les 7. zaterdag 23 januari 2021.
Les 8. zaterdag 6 februari 2021.
Les 9. zondag 7 maart 2021.
Les 10. zondag 21 maart 2021 in de vorm van een rondleiding over de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Lestijden

Zaterdagochtend 10.30-12.30 uur. De laatste twee lessen vinden op zondagochtend van 10.30-12.30 uur plaats.

Locatie

Caesarzaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden.

Entreeprijs RMO

De entreeprijs tot het museum bedraagt per cursusdag € 12,50 voor volwassenen. Houders van een Museumkaart krijgen gratis toegang tot het museum.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
Maximaal 20 deelnemers kunnen deze cursus echter gelijktijdig online bijwonen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus wordt uitgereikt bij aanvang van de eerst les. Ook wordt de syllabus in de vorm van een pdf per e-mail beschikbaar gesteld. Na afloop van iedere les zal per e-mail een hand-out van de PowerPointpresentatie worden toegezonden in de vorm van een pdf.