Online HOVO Alkmaar cursus Amarnaperiode

De prijs voor de online HOVO Alkmaar cursus Amarnaperiode wordt momenteel berekend. Zodra de prijs bekend is, kunt u zich via de onderstaande button ‘Online HOVO Alkmaar’ aanmelden. De online cursus bestaat uit vijf lessen en gaat op woensdagmiddag 6 oktober 2021 van start. De lessen worden via zoom aangeboden. Voor het bijwonen van de lessen dient u niets te downloaden of op uw PC te installeren. Voorafgaand aan iedere les krijgen de deelnemers een e-mailbericht toegezonden. Daarin staat een link en een wachtwoord dat men dient te gebruiken. De cursussyllabus kan door de deelnemers worden besteld. Dit document wordt dan als een pdf per email toegezonden.

Beschrijving

Amarnaperiode

Achnaton regeerde gedurende zeventien jaar als farao over Egypte. Samen met zijn koningin Nefertiti stichtte hij in Midden-Egypte een nieuwe hoofdstad, Achetaton het huidige Tell el-Amarna. Aan het begin van de Amarnaperiode onderging Egypte een enorme culturele verandering. Dit is vooral waar te nemen op het vlak van godsdienst, kunst en architectuur. De koninklijke familie neemt in de graven van de volgelingen een prominente plaats in. De rol van de grafeigenaar is daarbij steeds onderdanig. Het is zeer de vraag of de enigszins vrouwelijke voorstelling van Achnaton met een schriel bovenlijf, een welvende buik, brede heupen en spillebenen, een waarheidsgetrouwe afbeelding van de koning weergeeft. Net zoals de menselijke handen aan de zonnestralen van de Aton kan sprake zijn van een symbolische betekenis. Daarbij komt dat ook Nefertiti aan het begin van de Amarnaperiode op dezelfde karikaturale wijze wordt weergegeven. Op basis van archeologische en schriftelijke bronnen uit Tell el-Amarna kan een beeld worden geschetst van hun leven. In de nieuwe godsdienst beschouwde het koninklijk echtpaar zich als de aardse vertegenwoordiging van de zonneschijf Aton. Het koninklijk echtpaar nam de plaats in van de traditionele goden Sjoe en Tefnoet, die uit de zonnegod Atoem-Ra zijn voortgekomen. Huisaltaren tonen ‘familietaferelen’ waarbij de Achnaton en Nefertiti samen met hun dochters de plaats innemen van de vroegere godenfamilies.

Extra informatie

Data

Les 1: woensdag 6 oktober 2021.
Les 2: woensdag 13 oktober 2021.
Les 3: woensdag 20 oktober 2021.
Les 4: woensdag 27 oktober 2021.
Les 5: woensdag 3 november 2021.

Lestijden

14.00-16.00 uur.

Video-opname

Bent u niet in de gelegenheid om alle online lessen rechtstreeks bij te wonen? De dag na een cursusles krijgt iedere deelnemer een bericht met daarin een besloten link naar de video-opname ervan.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal online deelnemers bedraagt 30 personen.

Cursusmateriaal

De cursussyllabus 'Amarnaperiode' kan door de deelnemers apart worden besteld. Dit document wordt dan als een pdf per email toegezonden. Na afloop van iedere les wordt een hand-out van de PowerPointpresentatie als van een pdf per e-mail toegezonden.