Privacyverklaring

Geplaatst op

Bij aanmelding voor de digitale Egyptologische nieuwsbrief via de website www.egyptologie.nl worden uw emailgegevens opgeslagen in een database van het bedrijf The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, afgekort tot MailChimp. In het kader van de Europese wet ‘General Data Protection Regulation’, afgekort tot GDPR en in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 11 mei 2018 een verwerkersovereenkomst ondertekend door MailChimp en Huub Pragt Egyptoloog. Deze overeenkomst kan te allen tijde worden opgevraagd bij Huub Pragt Egyptoloog.

Bij het tonen van belangstelling of het afnemen van een product worden de email- en/of adresgegevens van de belangstellende of klant in een database van Huub Pragt Egyptoloog opgeslagen. Deze persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Ze worden uitsluitend gebruikt voor informatieverstrekking door middel van een digitale Egyptologische Nieuwsbrief of voor de zakelijke correspondentie die betrekking heeft op de door de organisatie Huub Pragt Egyptoloog aangeboden producten.

Er kan altijd bezwaar worden gemaakt tegen de manier waarop persoonlijke gegevens door Huub Pragt Egyptoloog worden verwerkt. Alle personen die zich telefonisch of via het internet hebben aangemeld voor de digitale Egyptologische nieuwsbrief of zich hebben aangemeld voor een van de producten die door de organisatie worden aangeboden, hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, fouten in hun gegevens te laten wijzigen of hun gegevens definitief uit alle bestanden te laten verwijderen. De organisatie Huub Pragt Egyptoloog is er veel aan gelegen om de persoonlijke gegevens van klanten zo goed mogelijk af te schermen en te beveiligen. Bij eventuele datalekken zullen de autoriteiten hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

De email- en adresgegevens van belangstellenden en klanten die eenmalig in contact stonden met de organisatie Huub Pragt Egyptoloog, worden maximaal drie jaar bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd uit alle bestanden. De adresgegevens van overige belangstellenden en klanten worden zeven jaar lang bewaard en daarna verwijderd.

Bekijk de bovenstaande tekst in een pdf: Privacyverklaring.