Masterclass De Haremsamenzwering

Op zaterdag 4 februari 2017 zal egyptoloog Huub Pragt in een masterclass in het Rijksmuseum van Oudheden ingaan op de inhoud en achtergronden van een bijzondere Egyptische juridische tekst die bekend staat als het ‘Papyrus Judicaire de Turin’. Dit bijzondere document is tot 17 april 2017 in de tentoonstelling Koninginnen van de Nijl als een bruikleen te bewonderen. Voor het bijwonen van deze masterclass is een basiskennis van het hiërogliefenschrift een vereiste. Ga voor meer informatie en aanmelden naar Masterclass De Haremsamenzwering.