Lezing ‘De vereniging van de Beide Landen’

De eenwording van Opper- en Neder-Egypte rond 3000 v.Chr. wordt gezien als het begin van de Egyptische beschaving. Er bestaat echter veel onduidelijkheid over het moment waarop de vereniging precies plaatsvond en welke processen en ontwikkelingen daaraan voorafgingen. De eerste aanwijzingen van de aanwezigheid en groei van de Egyptische cultuur zijn te dateren vanaf ongeveer 5400 v.Chr. Er is een overgang te zien van jagen en verzamelen naar het verbouwen van land.  Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er gedurende deze prehistorische periode tussen 5400 en 3000 v.Chr. plotselinge veranderingen in de cultuur of belangrijke inmenging van andere volken hebben plaatsgevonden. Tijdens deze zogenoemde Naqada Periode vormden zich onder leiding van lokale stamhoofden de eerste kleine staatjes in het Nijldal. Waarschijnlijk groeide het gebied waarin Abydos, Naqada en Hiërakonpolis zich bevonden, uit tot een territoriale eenheid. De ontstane staatjes breidden zich richting het noorden en zuiden uit tot twee ‘regionale koninkrijken’. Er werden tijdens deze periode waarschijnlijk onderlinge bondgenootschappen gesloten en conflicten uitgevochten totdat, ergens tussen 3150 en 3000 v.Chr., vrijwel het gehele zuiden van Egypte onder controle kwam van één persoon. Met de annexatie van de Nijldelta door de koning van het zuiden kwam aan deze roerige tijd een einde.
De lezing ‘De vereniging van de Beide Landen’ vindt plaats op zaterdag 8 oktober 2022 in de Caesarzaal op de eerste verdieping van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het is mogelijk om de lezing online bij te wonen via zoom.

Geplaatst in Geen categorie

Over Huub Pragt

In 1980 begon ik aan de studie Egyptologie aan de Universiteit Leiden. In 1987 liep ik een stage bij het Museum of Fine Arts in Boston. Na mijn studie kreeg ik een baan in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Gedurende tien jaar hield ik me bezig met educatie en publieksactiviteiten. In januari 2001 richtte ik mijn eigen scholingsinstituut ‘Huub Pragt Egyptoloog’ op. In de jaren die volgden heb ik mij gespecialiseerd in het geven van lessen voor het onderwijs. Ik bied ook cursussen aan voor instellingen en particulieren. In Nederland en Vlaanderen word ik regelmatig gevraagd voor het geven van lezingen. Daarnaast leid ik reizen en korte excursies op het vlak van het Oude Egypte.