Een openlucht museum in Dendera

Op maandag 11 maart 2019 werd bekend gemaakt dat binnen de omheiningsmuur van de tempel van Hathor te Dendera een openlucht museum is ingericht. Het terrein bevat tien grote betonblokken die als basis dienen om de artefacten daarop weer te geven. In totaal gaat het om 145 stenen voorwerpen die binnen het tempeldomein zijn aangetroffen. Ze dateren voornamelijk uit de Grieks-Romeinse periode. Toch zijn er ook enkel stenen bouwelementen die teruggaan op het Oude en het Nieuwe Rijk.

Lees het artikel: Completed: The Open-Air Museum in Dendera Temple.