Boek door voormalig directrice Egyptisch Museum

Protecting Pharaoh's TreasuresWafaa el-Saddik groeide op in de Egyptische Nijldelta. Van jongs af aan werd zij gefascineerd door de schitterende faraonische monumenten. Als student droomde ze van opgravingen en werken in het Egyptisch Museum in Caïro. Na haar studie Egyptologie in Caïro en Wenen werd zij de eerste Egyptische vrouw om een archeologische opgraving te leiden. Later werd zij de eerste vrouwelijke algemeen directeur van het Egyptisch Museum. Wafaa el-Saddik is internationaal geroemd om tentoonstellingen die ze heeft gerealiseerd in het binnen- en buitenland. Ze heeft een aantal internationale professionele en humanitaire onderscheidingen ontvangen. In een tijd waarin egyptologie werd gedomineerd door mannen, die vooral nauwe banden onderhielden met het regime van de toenmalige president van Egypte, was ze vastbesloten om te slagen.

Wafaa el-Saddik heeft haar indringende memoires in boekvorm vastgelegd: Protecting Pharaoh’s Treaures.