Beeldje van Nykaoeptah

In januari 2019 is vastgesteld dat er in Nederland een illegaal opgegraven beeld uit Egypte in de kunsthandel terecht is gekomen. Het gaat om een kalkstenen onbeschilderd beeld van de hoge ambtenaar Nykaoeptah uit de 5de dynastie wiens graf zich op een heuvel in Zuid-Sakkara bevindt. Hoe lastig het is te bewijzen dat een voorwerp illegaal is opgegraven, leest u in het artikel. Het ontbreken van een goed gedocumenteerde verzamelgeschiedenis vormt een serieuze aanwijzing voor een mogelijk illegale herkomst. In de internationale museumwereld is het gemeengoed om alleen oudheden aan te kopen waarvan de verzamelgeschiedenis teruggaat tot voor 1970, het jaar dat het Verdrag ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed werd aangenomen.

Lees het artikel: De illegale handel in de grafgiften van Ny-Kau-Ptah.