Arbeiders uit de tijd van koning Choefoe

Het is een hardnekkig misverstand dat de Egyptenaren slaven hebben ingezet bij de bouw van de piramiden. Op zaterdag 23 oktober 2021 werd bekend gemaakt dat de Franse egyptoloog Pierre Tallet na jarenlange inspanningen een unieke tekst uit de 4de dynastie heeft weten te vertalen. De moeilijkheid zat hem in de vele fragmenten waaruit de papyrus uiteen was gevallen. Na een nauwgezet onderzoek zijn de vele fragmenten bij elkaar gepuzzeld en kon de hiërogliefentekst worden getranslitereerd en vertaald. De tekst leert ons dat de mannen die aan bouwkundige projecten ten tijde van farao Choefoe hebben gewerkt, zoals de aanleg van een haven aan de Rode Zeekust of de Grote Piramide te Gizeh, Egyptische bouwvakkers waren. Zij werden in natura betaald voor hun diensten. Dit was in feite al langer bekend op basis van archeologisch onderzoek. Nu zijn er ook schriftelijke bewijzen uit het Oude Rijk. In 2013 werden de fragmenten van de papyrus ontdekt in de Wadi el-Jarf aan de Rode Zeekust. Het betreft een administratieve tekst waaruit blijkt dat de arbeiders in ploegendiensten werkten en dat zij goed getrainde ambachtslieden waren.

Lees het artikel: Piramide van Cheops werd gebouwd in teams van 40 door Egyptenaren met namen als Merer, Mesou en Sekher.
Lees ook: “Wadi el Jarf: The Harbour of King Khufu on the Red Sea Shore and its Papyrological Archive” Professor Pierre Tallet.