Betalingsvoorwaarden

Geplaatst op

Beeldmerk voor Betalingsvoorwaarden. Het wegen van goud in TT343, het graf van BeniaVoordat u zich voor een cursus of reis aanmeldt of wanneer u een product wilt bestellen, dient u onderstaande betalingsvoorwaarden door te nemen. U doet uw aanmelding of bestelling via een van de formulieren van deze website. Na verzending van het formulier krijgt u een pagina in beeld waarin uw aanmelding of bestelling wordt bevestigd. Deze pagina vermeldt tevens het factuurnummer van het bestelde product en het bankrekeningnummer van het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog. U krijgt binnen vijf werkdagen ook per e-mail of per post een factuur toegezonden.

Het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder het nummer 32078730.
Adres: Polluxstraat 30, 1223 GC Hilversum. Voor meer informatie leest u hier de: Algemene voorwaarden.

Betaling cursussen

Voor aanvang van een cursus dient het cursusgeld te zijn overgemaakt naar ABN-AMRO-rekening NL09ABNA0555858898 ten name van H.J. Pragt te Hilversum, onder vermelding van de betreffende cursus en factuurnummer. Voor het geven van cursussen en het verzorgen van lessen voor onderwijsinstellingen is het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog niet btw-plichtig. Deze producten vallen onder scholing en zijn daarom met 0 % btw belast. Het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog staat geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Alle overige vermelde prijzen bij de in deze website vermelde producten zijn inclusief btw.

Afmelden cursussen

Tot drie weken voor aanvang van een cursus kunt u uw inschrijving voor een cursus schriftelijk ongedaan maken. Indien het cursusgeld reeds is overgemaakt, wordt het volledige bedrag teruggestort. Daarna kan tot zeven dagen voor aanvang van een cursus schriftelijk worden geannuleerd. De kosten hiervoor bedragen de helft van het verschuldigde cursusgeld. Vanaf zeven dagen voor aanvang van een cursus bent u het volledige bedrag verschuldigd.
Twee weken voor aanvang van een door Huub Pragt Egyptoloog georganiseerde cursus geldt de volgende regel. Bij een belangstelling van minder dan twaalf deelnemers kan een cursus komen te vervallen. Indien het cursusgeld reeds is overgemaakt, wordt het volledige bedrag op uw rekening teruggestort.

Betaling reizen

Indien u zich voor deze reis zou willen aanmelden, stuurt u een e-mail met uw adresgegevens en telefoonnummer naar info@egyptologie.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een boekingsformulier van Orion Reizen te Utrecht per e-mail toegestuurd. U dient dit formulier in te vullen, te ondertekenen en per post naar Orion Reizen te verzenden. Uw boeking is definitief als deze is bevestigd door Orion Reizen. Vanaf dat moment gelden de Reisvoorwaarden van Orion Reizen en bent u verplicht zich daar aan te houden. Dit houdt o.a. in dat er een aanbetaling moet worden gedaan van 10% van de reissom. Dit geldt ook als u alsnog besluit om niet mee te gaan. Uiterlijk zes weken voor aanvang van een reis dient het volledige reisgeld te zijn overgemaakt naar de bankrekening van Orion Reizen te Utrecht, onder vermelding van de betreffende reis. Wanneer men zich individueel aanmeldt op ‘kamerindeling’, dan zullen alleen personen van hetzelfde geslacht bij elkaar op een tweepersoonskamer worden geplaatst. Indien uit de samenstelling van de groep blijkt dat een dergelijke combinatie niet kan worden gerealiseerd, dan zal alsnog een éénpersoonskamer moeten worden betrokken. Dit houdt tevens in dat de éénpersoonskamertoeslag zal moeten worden betaald.

Annuleren reizen

Indien u uw reis dient te annuleren, dan gelden annuleringsvoorwaarden zoals die staan beschreven in de Reisvoorwaarden van Orion Reizen. Het annuleren van een reis kan alleen schriftelijk en aangetekend bij:

Orion Reizen
Nobeldwarsstraat 41
3512 EW Utrecht

Met het oog op deze betalingsvoorwaarden wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. Orion Reizen kan dit voor u in orde maken. Bij een belangstelling van minder dan twaalf deelnemers, kan een reis komen te vervallen. Indien u de reissom gedeeltelijk of in zijn geheel heeft overgemaakt, dan wordt het betreffende bedrag op uw rekening teruggestort. Een dergelijke restitutie geldt overigens niet voor de eventueel afgesloten annuleringsverzekering.

Bestellen boeken en syllabi

Bij het bestellen van een door Huub Pragt geschreven boek of syllabus krijgt u binnen enkele dagen een exemplaar toegezonden. U dient pas te betalen wanneer u het product heeft ontvangen. De verzending gaat namelijk vergezeld van een factuur. Hierop treft u dan de betalingsgegevens aan. De rekening dient te worden voldaan naar ABN-AMRO-rekening NL09ABNA0555858898 ten name van H.J. Pragt te Hilversum, onder vermelding van de titel van de syllabus of het boek en het factuurnummer.

Deze betalingsvoorwaarde geldt niet bij de bestelling van het boek Opper-Nubië uit de reeks Rijk der Farao’s. Na uw bestelling via het bestelformulier op deze website ontvangt u een factuur per e-mail. Nadat het totaalbedrag van € 42,50 plus verzendkosten door u is overgemaakt op ABN-AMRO-rekening NL85ABNA0579729133 ten name van H.J. Pragt te Hilversum wordt het boek toegezonden.

De laatste wijziging in deze betalingsvoorwaarden vond plaats op 3 september 2015.
Deze betalingsvoorwaarden vervangen alle eerder opgestelde betalingsvoorwaarden.