Graf van Cleopatra mogelijk ontdekt

De Egyptische Oudheidkundige Dienst staat tegenwoordig onder leiding van Moestafa Waziri. Hij kondigde op maandag 30 juli 2018 aan dat een Egyptisch archeologisch team op het punt staat om opgravingswerkzaamheden te verrichten te Taposiris Magna die zouden kunnen leiden tot de ontdekking van het graf van de beroemde koningin Cleopatra VII.
Lees het artikel: Graf van Cleopatra mogelijk ontdekt.

De zoektoch naar het graf van Cleopatra begon in 2009 onder leiding van Kathleen Martinez uit de Dominicaanse Republiek. Zahi Hawass gaf haar destijds toestemming om een opgraving te starten. Hij was er ook van overtuigd dat het graf van Cleopatra zich onder de tempelvloer van Taposiris Magna zou bevinden. Lees het artikel uit 2009: Archaeologists hunt for Cleopatra’s tomb in Egypt.

Op dinsdag 21 april 2009 werd Huub Pragt in het EO-programma ‘Dit is de Dag’ voor Radio1 geïnterviewd door Tijs van den Brink en Elsbeth Gruteke over het graf van Cleopatra. Luister hier naar het: Interview.

Op donderdag 16 april 2009 werd Huub Pragt in een kort telefonisch interview door Radio Rijnmond naar zijn mening gevraagd over de vondst van het graf van Cleopatra. Luister hier naar het: Interview.

Een uitgebreid tweegesprek tussen radiopresentator Arjan Burggraaf en Huub Pragt vond op 16 april 2009 plaats in de studio van RTV Noord-Holland. Hier werd niet alleen gesproken over de vermeende vondst van het graf van Cleopatra. Ook onderwerpen als het Dal der Koningen, de sfinx van Gizeh en de mummies van El-Lahoen kwamen aan bod. Luister hier naar het: Interview.