Eerste Tussenperiode

Geplaatst op

Tekst in het graf van Anchtifi te Moalla uit de Eerste Tussenperiode

9de dynastie

Hongersnoodinscriptie van Anchtifi te Moalla
Datering: 9de dynastie van de Eerste Tussenperiode
Engelstalige beschrijving van Moalla en het graf van Anchtifi: Info.
Engelstalig beschrijving van het graf van Anchtifi met een gedeeltelijke Engelse vertaling van de hongersnoodinscriptie: Info.
Engelse vertaling van de hongersnoodinscriptie: Info.
Nederlandstalige beschrijving van het graf van Anchtifi met foto’s door Michel Malfiet: Info.
Franstalige beschrijving van het graf van Anchtifi met foto’s door Alain Guilleux: Info.
Literatuur Jan Assmann, Andrew Jenkins, The mind of Egypt: history and meaning in the time of the Pharaohs, Harvard University Press, 2003, pp.93-105. Jean Vandier, Mo‘alla, La tombe d’Ankhtifi et la tombe de Sébekhotep BdÉ 18, Cairo, 1950.

9de-12de dynastie

De wijsheidsleer voor koning Merikara
Datering van de compositie: 9de tot 12de dynastie.
Datering van de papyri: late 18de dynastie.
LÄ III, 986-989, Lehre für Merikare
Literatuur Wolfgang Helck, Die Lehre für König Merikare, 2nd ed., Wiesbaden, 1988. Joachim Friedrich Quack, Studien zur Lehre für Merikare, Wiesbaden, 1992.
Engelse vertaling: Info.
Engelse vertaling: Lichtheim I, 97-109. Engelse vertaling door Vincent A. Tobin in William Kelly Simpson (ed.) The Literature of Ancient Egypt, 3rd ed., New Haven and London, 2003, pp. 152-165
Transliteratie en Duitse vertaling beschikbaar via het Thesaurus Linguae Aegyptiae. Ga als volgt te werk:
1. Open de website: Thesaurus en typ twee keer het woord guest in, vink het acceptatie-vierkantje aan en klik op ‘Login’.
2. Kom hier terug en klik nu op: Merikara.
Duitse vertaling door Hellmut Brunner, Altägyptische Weisheit. Lehren für das Leben, Zürich / München, 1988, pp. 137-154.
Spaanse vertaling door Juan de la Torre Suárez en Teresa Soria Trastoy: Info.