Tekstvertalingen

Geplaatst op

Reliëftekst uit de tijd van Thoetmoses III - Karnak. Hiervan bestaan tekstvertalingenOp deze pagina treft u verwijzingen aan naar publicaties van Egyptische teksten. De transliteratie en vertaling van een groot deel van deze teksten is beschikbaar via het internet. Zoals iedere liefhebber van Egyptische teksten zal merken, varieert de wetenschappelijke kwaliteit van de tekstvertalingen aanzienlijk.
Indien u in de overzichtslijst onvolkomenheden aantreft, zou u dan zo vriendelijk willen zijn dit te melden? U kunt contact opnemen met egyptoloog Huub Pragt via info@egyptologie.nl.

Egyptian Grammar

De Engelstalige uitwerkingen van de oefeningen uit het standaardwerk ‘Egyptian Grammar’ van Sir Alan Gardiner zijn op deze website te vinden: Info.

Egyptische teksten op chronologische volgorde

Geraadpleegde bronnen
Het thesaurus linguae Aegyptiae is een initiatief van de Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Talloze Egyptische teksten zijn in transliteratie en vertaling beschikbaar: Info.
EEF Guide to Internet Resources for Ancient Egyptian Texts. Deze teksten zijn voornamelijk verzameld door de Duitse egyptoloog Michael Tilgner: Info.
De webpagina van de Nederlandse computerwetenschapper Mark-Jan Nederhof, verbonden aan de University of St Andrews in Schotland: Info.

De vertalingen door James Henry Breasted
In de volgende pagina’s wordt herhaaldelijk verwezen naar de Engelse vertalingen van James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, Chicago 1906. Deze nog steeds waardevolle publicatie is na meer dan honderd jaar op verscheidene punten achterhaald.

Sethe Pyramidentexte
De complete weergave van de Piramideteksten in hiërogliefenschrift uit de publicatie van Kurt Sethe Die Altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrucken und Photografien des Berliner Museums uit 1910.Die Altaegyptischen Pyramidentexte
Klik voor spreuken 1 tot en met 468 hier op 1-468 en voor spreuken 469 tot en met 714 op 469-714.

Urkunden der 18. Dynastie
De eerste twaalf delen van de door Kurt Sethe en Wolfgang Helck gepubliceerde Urkunden der 18. Dynastie zijn in pdf-vorm te raadplegen. Het werk wordt afgekort tot Urkunden IV: delen 1 tot en met 4, delen 5 tot en met 8 en delen 9 tot en met 12.

Description de l’Egypte
Deze Engelstalige website is het initiatief van de Bibliotheca Alexandrina. Het geeft de complete weergave van de Franstalige Description de l’Egypte. Het betreft een uit verscheidene boekwerken bestaande wetenschappelijke publicatie uit de de tijd van Napoleon Bonaparte. Het werk is onderverdeeld in drie delen: moderne staat, natuurwetenschappen en archeologie. Aan het onderdeel archeologie alleen al werden vijf delen tekst besteed. Egyptische monumenten zijn met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgemeten en tot in de kleinste details en kleuren nagetekend. Hierdoor heeft het werk tot op de dag van vandaag zijn waarde behouden. Dit geldt vooral voor de studie van monumenten die sindsdien zijn verkleurd, beschadigd of gerestaureerd. Sommige monumenten zelfs zijn tegenwoordig zelfs geheel verdwenen. Deze monumentale encyclopedie heeft in Europa een grote interesse opgewekt voor de Oudegyptische beschaving en vormde de aanzet tot de moderne egyptologie. Deze website toont aanvankelijk de verkleinde weergave van de platen en beschrijvingen. Met de knop zoom inside kunt u de platen vergroten.
Description de l’Egypte

Rosellini Monumenti
Deze Engelstalige website geeft de complete versie van de Italiaanse publicatie van de Frans-Toscaanse expeditie door Jean-François Champollion en Ippolito Rosellini uit 1828. Het doel van de expeditie was om de Description de l’Egypte aan te vullen met hun kennis van de inhoud van de inscripties. In Sakkara lazen zij de koningsnaam van Oenas op de zuilen voor zijn piramide. In Tell el-Amarna ontdekten zij de grote Atontempel.
Monumenti dell’Egitto e della Nubia

Lepsius Denkmäler
Deze Duitstalige website geeft de complete publicatie van het voor de egyptologie belangrijke standaardwerk Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien van Carl Richard Lepsius. De vele plattegronden, kaarten en tekeningen van graf- en tempelmuren vertonen een hoge graad van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Zij vormen vaak nog steeds de enige publicatie van monumenten die sindsdien zijn afgebroken of opnieuw onder het zand bedolven zijn geraakt. In de periode tussen 1849 en 1859 verschenen zeven delen met bijna negenhonderd platen. De vijf delen tekst verschenen tussen 1897 en 1913. Zij zijn aan de hand van de notities van Lepsius geschreven door de Zwitserse egyptoloog Henri Edouard Naville en de Duitse egyptologen Ludwig Borchardt en Kurt Sethe.
Lepsius Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien

Budge Readingbook
De complete Engelstalige weergave van het oefenboek van Wallis Budge uit 1888 is hier te vinden. De gepubliceerde teksten betreffen onder andere de vertalingen van de Hymnen van Isis en Nephtys, de Litanie van Sokar en delen uit Papyrus Harris. Houdt u er echter rekening mee dat de wetenschappelijke inzichten tegenwoordig sterk zijn veranderd.
An Egyptian Readingbook