Badhuis uit de Ptolemaeën Tijd ontdekt

Op woensdag 23 mei 2018 maakte het Egyptische Minisiterie van Oudheden bekend dat bij een opgraving in Sa El-Hagar, het oude Saïs, de resten van een Grieks-Romeins gebouw zijn ontdekt. Tijdens de opgraving stuitten de archeologen op rode bakstenen. Dit bleken de vermoedelijke restanten te zijn van een badhuis uit de Ptolemaeën Tijd. Het bouwwerk dateert waarschijnlijk uit de regeringsperiode van Ptolemaeus III. Dit is mede gebaseerd op de gouden munten die er werden aangetroffen. Het onderzoek naar de fundamenten van het bouwwerk is echter nog in volle gang. Een definitieve conclusie over de functie van het gebouw, wordt nog niet getrokken.

Lees het artikel: Intriguing Gold Coin and Other Treasures Uncovered in Egypt.

Collegedag ‘Het Egyptische godenrijk’

Op maandag 5 november 2018 organiseert Historisch Nieuwsblad in het Rijksmuseum van Oudheden de collegedag ‘Het Egyptische godenrijk’. Deze dag vindt plaats in het kader van de tentoonstelling Goden van Egypte. Religie speelde een niet te onderschatten rol in het Oude Egypte. Men aanbad een grote schare goden, waarbij de farao fungeerde als intermediair tussen mens en godheid. Tijdens deze collegedag nemen vier deskundigen, waaronder twee conservatoren van het Rijksmuseum van Oudheden, u mee naar het Egyptische godenrijk.

Aanvang: 9.30 uur.
Locatie: Taffehzaal Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 Leiden.
Kosten: leden € 69,-. Regulier € 89,-.
Lidmaatschap Historisch Nieuwsblad + ticket collegedag € 94,-.
Informatie: Collegedag ‘Het Egyptische godenrijk’.
Aanmelden: via de Historisch Nieuwsblad.

Ptolemeïsche tombe ontdekt in Alexandrië

Op zondag 1 juli 2018 werd bekend dat een graftombe uit de Ptolemaeën Tijd is ontdekt tijdens een archeologische onderzoek op een privéterrein in Alexandrië. Volgens de Egyptische wet moet elk stuk grond waar een huis wordt gebouwd, eerst archeologisch worden onderzocht. Op deze wijze kwam het graf, dat zich vijf meter onder de oppervlakte bevond, aan het licht. Het bevatte grote zwarte granieten sarcofaag die nog intact is.

Lees het artikel: Ptolemaic tomb discovered in Alexandria.

Kanopen van Karabasken

Op maandag 25 juni 2018 werd bekend gemaakt dat het team van het South Asasif Conservation Project, dat wordt geleid door Elena Pischikova, een set van vier albasten kanopen heeft ontdekt in het graf van Karabasken (TT391) uit de 26ste dynastie. De vazen bevonden zich in een nis die in de rots was uitgehakt aan de zuidzijde van de van peilers voorziene grafkamer. De kanopen waren omgevallen en een van hen was in verschillende stukken gebroken.

Lees het artikel: Canopic jars discovered in tomb of Karabasken in Luxor.

Generaalsgraf ontdekt te Sakkara

Op woensdag 8 mei 2018 werd bekend gemaakt dat het Egyptische archeologische team onder leiding van Ola El-Aguizy een graf heeft ondekt te Sakkara dat heeft toebehoord aan een generaal. De tombe is nog niet helemaal blootgelegd, maar opgravingen hebben al wel tal van interessante ontdekkingen opgeleverd. Zo zouden op de wanden van het graf de naam en de titel van de generaal te lezen zijn. Volgens de inscripties zou hij zijn militaire carrière zijn begonnen onder farao Sethy I. De hoogst mogelijke militaire rang bereikte hij tijdens de regering van diens opvolger Ramses II.

Lees het artikel: Tombe van belangrijke generaal ontdekt in Egypte.

Toch geen verborgen kamers in het graf van Toetanchamon

Op zondag 6 mei 2018 maakte Mostafa Waziri, de Secretaris Generaal van de Hoge Raad van Oudheden de resultaten bekend van het in februari 2018  door Franco Porcelli uitgevoerde scanonderzoek in KV62, het graf van Toetanchamon. De belangrijkste conclusie luidt dat er achter de beschilderde pleisterlaag geen discontinuïteiten waarneembaar zijn ten gevolge van de overgang van natuurlijke rotswand naar een door mensenhand gemaakte blokkerende wand. De GPR-radargrammen hebben dit uitgewezen. Ook bestaat er volgens Porcelli geen enkel bewijs voor het bestaan van de deurposten of een latei boven een deuropening. De radargrammen geven ook geen enkele indicatie van vlakke reflectoren die kunnen worden geïnterpreteerd als grafwanden of holle ruimten achter de schilderingen van de grafkamer.
Het onderzoek door Porcelli is het derde scanonderzoek dat in het graf van Toetanchamon werd uitgevoerd. Het eerste werd uitgevoerd in november 2015 door de Japanse onderzoeker Hirokatsu Watanabe. De onderzoeksresultaten werden in het voorjaar van 2016 bekend gemaakt. Er zouden zich twee holle ruimtes achter de grafwanden bevinden. Een tweede onderzoek werd in de zomer van 2016 uitgevoerd door een Amerikaans team van National Geographic. Vreemd genoeg zijn die onderzoeksresultaten nooit vrijgegeven.

Lees het artikel: Radar scan reveals no trace of hidden chambers in Tutankhamun’s tomb.
Op maandag 7 mei 2018 werd Huub Pragt geïnterviewd door Suzanne Bosman in de rubriek Eerder gehoord van het  programma Radio Een Vandaag op Radio 1. Luister en kijk naar het interview van 10:43: Eerder gehoord: zoektocht naar Nefertiti.

Was KV 62 bedoeld als graf voor Nefertiti?

Verscheidene egyptologen hebben zich de afgelopen twee jaar gemengd in de discussie of KV 62, oorspronkelijk is aangelegd voor de bijzetting van Toetanchamon. Vaker is gesuggereerd dat de jong overleden farao te rusten werd gelegd in een eerder gebruikt graf dat op basis van het ontwerp bestemd moet zijn geweest voor een vrouwelijke voorganger. Er bestaat echter geen consensus over deze kwestie. Ook over de vraag of het mogelijk is dat koningin Nefertiti de oorspronkelijke eigenares is geweest van het graf, lopen de meningen sterk uiteen.

Anand Balaji is een onafhankelijk onderzoeker gevestigd in Bangalore, India. Lees zijn artikel dat hij schreef in april 2018 over dit onderwerp dat is opgebouwd in twee delen. ‘KV62, Designed to Confound: Wealth of Mysteries in the Curious Tomb of Tutankhamun’: deel 1 en deel 2.

Ouderdom in het Oude Egypte

De Griekse student egyptologie Grigorios Kontopoulos heeft een artikel gepubliceerd in april 2018 over ouderdom in het oude Egypte. In zijn artikel citeert hij uit het levensverhaal van de ambtenaar Sinoehe. Sinoehe maakt duidelijk dat het ouder worden hem zwaar valt: Moge mijn lichaam zich verjongen, omdat ouderdom is ingetreden. Gebrekkigheid heeft mij overvallen. Mijn ogen zijn zwaar, mijn armen zijn zo zwak als die van een kind, mijn voeten weigeren dienst. Mijn hart is moe geworden, nu ik het sterven genaderd ben.

Lees het artikel: Getting Old in Ancient Egypt.