Boek door voormalig directrice Egyptisch Museum

Protecting Pharaoh's TreasuresWafaa el-Saddik groeide op in de Egyptische Nijldelta. Van jongs af aan werd zij gefascineerd door de schitterende faraonische monumenten. Als student droomde ze van opgravingen en werken in het Egyptisch Museum in Caïro. Na haar studie Egyptologie in Caïro en Wenen werd zij de eerste Egyptische vrouw om een archeologische opgraving te leiden. Later werd zij de eerste vrouwelijke algemeen directeur van het Egyptisch Museum. Wafaa el-Saddik is internationaal geroemd om tentoonstellingen die ze heeft gerealiseerd in het binnen- en buitenland. Ze heeft een aantal internationale professionele en humanitaire onderscheidingen ontvangen. In een tijd waarin egyptologie werd gedomineerd door mannen, die vooral nauwe banden onderhielden met het regime van de toenmalige president van Egypte, was ze vastbesloten om te slagen.

Wafaa el-Saddik heeft haar indringende memoires in boekvorm vastgelegd: Protecting Pharaoh’s Treaures.

Evaluatie Egyptisch Museum

Eman Zidan is conservator in het Egyptisch Museum te Caïro. Ze geeft een interessante evaluatie van de gebeurtenissen in en rondom het museum tijdens de dagen van de revolutie. Het laat vooral goed zien wat de situatie van de inbraak en de kunstroof in januari 2011 voor de museummedewerkers heeft betekend.

Lees hier het engelstalige artikel: Archaeology Times.

Vermiste Bastet terug in Egyptisch Museum

Het hier getoonde bronzen beeld van de katgodin Bastet was een van de voorwerpen die op vrijdag 28 januari 2011 uit het Egyptisch Museum werd ontvreemd. Op 9 januari 2012 werd het te koop aangeboden en onderschept. In het volgende artikel wordt gesproken over vijf voorwerpen. Welke de andere vier museumvoorwerpen zijn, blijft onduidelijk. Het bronzen beeld was van de rechthoekige basis afgebroken. De restauratoren van het museum hebben de schade aan het beeld inmiddels hersteld.

Op de officiële lijst van vermiste objecten uit het Egyptisch Museum stond het beeld op pagina 8, met inventarisnummer JE 36598. Het beeld is 26,7 cm. hoog.

Lees hier het Engelstalige artikel: More Details on the January “Bastet” Sting.

Een jaar na de inbraak

Op 25 januari 2011 begon de revolutie in Egypte. Drie dagen later werd in het Egyptisch Museum aan het Tahrirplein onder mysterieuze omstandigheden ingebroken. Deze omstandigheden, en de al dan niet opzettelijke vaagheden in de pers in de periode erna, waren de directe aanleiding voor Huub Pragt om Kunstroof in Egypte te schrijven. Zijn streven om het onderwerp met behulp van een fictief verhaal levend te houden en onder de aandacht te brengen, lijkt een jaar later nog altijd op zijn plaats.

Nog steeds missen vele voorwerpen en zijn er vragen over het verloop van gebeurtenissen in de bewuste nacht van de inbraak. Nog altijd is er onduidelijkheid over de precieze hoeveelheid gestolen objecten en doen diverse lijsten de ronde. In het artikel over Bastet staan de belangrijkste genoemd. Tot nu toe ontbreekt van de unieke objecten uit de Amarnaperiode, de tijd van Achnaton en Nefertiti (rond 1350 v. Chr.) nog ieder spoor en wordt naar de pers vooral gesproken over voorwerpen uit de Late Periode. Wereldwijd is daarmee duidelijk geworden hoe belangrijk collectieregistratie en open communicatie is in een situatie als deze.

Internationale instanties als Unesco -het ‘culturele Rode Kruis’-hebben een signaalfunctie. Met eigen ogen proberen afgevaardigden ter plekke te zien hoe de situatie is om te inventariseren welke hulp nodig is. Daarbij zijn ze afhankelijk van de omstandigheden en wie hen ontvangt. Vakgenoten zijn op persoonlijke titel dikwijls uitgesprokener. Ze discussiëren nog dagelijks op Facebook en via blogs over recente ontwikkelingen binnen de archeologie in Egypte (zie artikel over ‘meer actuele informatie’). In het afgelopen jaar is de positie van de voormalige minister van oudheden steeds discutabeler geworden. Ook de positie en rol van de presidentsvrouw nadert de verhaallijn van het boek. Hoe dicht dit fictieve verhaal precies de werkelijkheid zal benaderen, zal zich in de komende jaren uitwijzen.

Kunstroof in Egypte, de thriller van egyptoloog Huub Pragt

Kunstroof in Egypte is het tweede boek van Huub Pragt. Deze thriller speelt zich af in de periode van de Facebookrevolutie in Egypte, die op 25 januari 2011 begon en achttien dagen later eindigde met het vertrek van  de president. Gebeurtenissen volgen elkaar in deze dagen snel op en niet altijd is duidelijk wat zich precies afspeelt.

In dit boek krijgt minister van Oudheden Mahmoed el-Hadidi de opdracht een aantal topstukken uit het Egyptisch museum veilig te stellen. Enkele dagen later wordt er ingebroken in het museum. Er zijn vernielingen aangericht in het gebouw, maar volgens de minister wordt er niets vermist.

In deze chaotische periode komen vier Europese onderzoekers na drie jaar gevangenschap weer op vrije voeten. Op de moeizame weg naar huis ontdekken ze dat er veel meer bijzondere objecten uit het museum zijn verdwenen dan minister El-Hadidi aan het Egyptische volk en de toegestroomde internationale pers wil doen geloven. Wie zit er werkelijk achter deze kunstroof? De vrienden gaan op zoek naar de waarheid, maar betalen hiervoor een hoge prijs.

Pagina’s: 296

ISBN: 978-90-810474-0-1

Het boek is uitverkocht en uitsluitend tweedehands of in de ramsj verkrijgbaar.